6 กุมภาพันธ์ 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content