ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

You may also like...

Leave a Reply