ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวกราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (1.เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 15 เตียง 2.เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง)

You may also like...

Leave a Reply

Skip to content