พื้นที่บริการ

พื้นที่ที่ให้บริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

         พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครพนม,บึงกาฬ,สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง

         ที่ตั้งของจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงประมาณ 153 กิโลเมตรมีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตร

         อาณาเขตแบ่งตามทิศ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

       ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ  ดังนี้

อำเภอเมือง-อำเภอท่าอุเทน 26 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอบ้านแพง 93 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอธาตุพนม 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอศรีสงคราม 67 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอปลาปาก 44 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาแก 78 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอเรณูนคร 51 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาหว้า 93 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอโพนสวรรค์ 45 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอนาทม 130 กิโลเมตร
อำเภอเมือง-กิ่งอำเภอวังยาง 80 กิโลเมตร

       การเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีดังนี้

จังหวัดสกลนคร 93 กิโลเมตร
จังหวัดมุกดาหาร 104 กิโลเมตร
จังหวัดอุบลราชธานี 271 กิโลเมตร
จังหวัดขอนแก่น 298 กิโลเมตร
จังหวัดบึงกาฬ 182 กิโลเมตร
จังหวัดหนองคาย 303 กิโลเมตร

Skip to content